Stavíme optickou síť Scancom

Rádi zvážíme možnost vybudovat optickou přístupovou sít v každé lokalitě.

Na začátku vždy stojí dohoda s danou obcí o možnosti výstavby a jejím rozsahu a samozřejmě podmínkách. Cílem takových jednání je vždy dosáhnout co nejvyššího pokrytí lokality optickou přístupovou sítí a zajistit vhodné možnosti napojení do propojovacích bodů poskytovatelů Internetu.

Optické vlákno je jedinečným přenosovým médiem, jehož teoretická maximální kapacita je tak velká, že ji lze považovat za neomezenou. Signály se mohou šířit ve vzdálenosti mnoha kilometrů uvnitř optického kabelu bez významného zhoršení kvality. Po instalaci může být síť FTTH nadále vylepšována změnou technologie, která vytváří a přijímá světelné impulsy, nikoliv nahrazením samotného kabelu. Proto se FTTH často označuje jako síť odolná vůči budoucím změnám.

Praha Praha

Cílem Scancomu je postupně připojit co nejvíce domácností, firem a obcí k optické síti a přinést jim tak možnost používat rychlý, stabilní a symetrický internet.

Optická přístupová síť je tou nejlepší existující technologií, která vám bude sloužit po několik dalších desetiletí.

Pětice schvalovacích procesů před začátkem výkopu

Hlavní výzvou při budování nové sítě je schvalovací proces.

Jak probíhá
výstavba optické sítě

01 / 03

Co se všechno děje mezi prvním výkopem a spuštěním funkční sítě?


Musíme zákazníka připojit k místnímu rozvaděči, tzv. sloupku. Dále propojíme optické vlákno z místního rozvaděče až do centrálního bodu pro danou oblast. V centrálním bodě pak připojíme vlákno do aktivního zařízení (přepínače) a dále už putují IP data sítí Scancom k poskytovatelům služeb.

02 / 03

Jak probíhá „kolaudace“ sítě?

Poté, co síť dokončíme a uvedeme do provozu, tak je schválena obcí (se kterou máme podepsanou dohodu) a zapsána do katastru.

03 / 03

Jak probíhá údržba sítě?

Optické vlákno nevyžaduje za provozu údržbu – má životnost několik desítek let. Samozřejmě může nastat situace, kdy dojde k havárii typu fyzickým poškozením sítě a pak takovou náhlou, byť nepravděpodobnou, situaci budeme řešit se staviteli fyzické sítě. Vlastní datový provoz jako každý provozovatel sítě dozorujeme. Standardně předpokládáme, že zákaznické přípojky mohou být nastaveny na služby do 1 Gbps přístupové rychlosti. V případě potřeby bude možné navýšit kapacitu na 10 Gbps.

Jak vybíráme internetové poskytovatele

Pevně věříme, že nejefektivnější výstavba a nejširší spektrum výběru služeb pro konečného uživatele je dosažena pomocí principu otevřené sítě. V každé lokalitě, kam expandujeme, se snažíme zajistit spektrum internetových poskytovatelů tak, aby zákazník mohl naplno využít výhod naší otevřené sítě.

Optické vlákno je jedinečným přenosovým médiem, jehož teoretická maximální kapacita je tak velká, že ji lze považovat za neomezenou.
Signály se mohou šířit ve vzdálenosti mnoha kilometrů uvnitř optického kabelu bez významného zhoršení kvality – typicky 50 kilometrů nebo více. Po instalaci může být síť FTTH nadále vylepšování změnou elektroniky,
která vytváří a přijímá světelné impulsy, nikoliv nahrazením samotného kabelu. Proto se FTTH často označuje jako síť odolná vůči budoucím změnám.

Kdo se všechno podílí na zavedení nové sítě?

Zástupci radnice

Jejich kladné stanovisko stojí na začátku spolupráce.

Stavební úřad

Posuzuje žádost o povolení k výkopovým pracím.

Stavební dělníci

Bez svalů to nepůjde. Výkopové práce realizujeme s maximální šetrností k okolnímu prostředí.

Technici

Zajišťují pokládku vnitřních rozvodů a aktivaci přípojky.

Zákaznická péče

Vyřizuje smluvní dokumentaci, se zákazníkem a společně vyberou nejvhodnější tarif.

S jakými překážkami se (úspěšně) potýkáme

Lhůty pro územní rozhodnutí

Pro získání tolik potřebného razítka potřebujeme dodat velké množství dokumentů. A hlavně trpělivě čekat. Obvykle 6 – 9 měsíců.

Souhlasy s věcným břemenem

Získat souhlas majitele každého pozemku, přes který naše optika povede, chce skvělé vyjednávací schopnosti a pořádnou dávku trpělivosti. My je naštěstí máme.

Archeologický výzkum

Vždy máme radost, když při zavádění rychlého internetu pomůžeme odkrýt i kus naší historie. Jen následný výzkum lokality může naše časové plány nepříjemně posunout.

Roční období

Za teplého počasí jde kopání lépe od ruky. Ale makáme i v zimě.

Ochrana přírody

Výkopové práce může ovlivnit i vegetační období a výskyt chráněných druhů. A my to samozřejmě respektujeme.

Památková ochrana

Kromě rostlinek a živočichů mohou ke stavebním zásahům podávat námitky i památkáři. Soulad stavby s okolím proto nebereme na lehkou váhu.

Zásah do infrastruktury

Stává se to zřídka, ale i mistr kopáč se někdy utne. S možností poškození stávajících sítí musíme preventivně počítat a každou chybu spěcháme bleskově napravit.